Projekty - rok 2013

Október – posledný týždeň októbra sme venovali hlavne úprave a zveľaďovaniu ploche cintorína, aby sme blížiaci sa sviatok všetkých svätých prežili v krajšom prostredí. Cintorín bol pekné pokosený, lavičky a vchodové brány sme obnovili novým naterom.

Počas celého roka o čistotu obce sa starali občania zamestnávaní na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby.

 

Kultúrno spoločenská miestnosť

V septembri boli obnovené nátermi okná, dvere, maľby sociálnych zariadení a maľba miestnosti DHZ.

 

Likvidácia čiernej skládky

V mesiaci august až september bola zlikvidovaná čierna skládka v časti obce Vyhonisko. Bol objednaný veľkokapacitný objemový kontajner, do ktorého občania zamestnávaní na aktivačnú činnosť a menšie obecné služby vozili odpad s z priestranstva osady. Obec zakúpila smetné nádoby a vrecia na zber odpadu. Od 15. 9. 2013 bol povinne zavedený zber odpadu z časti obce Vyhonisko.

Rekonštrukcia studničky

Pre lepšie čerpanie vody zo studničky v osade Vyhonisko, bolo zakúpené ručné čerpadlo a betónový poklop. Studničku vyčistili a montážne práce vykonali občania v rámci aktivačnej činnosti.

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

V časti obce ulice Hušták, Vyhonisko a Kalinovec, bola vykonaná rekonštrukcia verejného osvetlenia s úspornými výbojkami.

 

игровой автомат lucky haunter игрософтооо полигон адресотзыв дать полигон ооообыск лобановскийапостол мунтянWhatsapp Взлом перепискиiгри для дiвчатдеревянных лестниц
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec