DHZ Opiná

Dobrovoľný hasičský zbor Opiná

 

Dobrovoľný hasičský zbor Opiná ma dlhodobú tradíciu ako väčšina zborov, ktoré boli zakladané okolo roku 1922, tak aj Opinsky hasičský zbor z rozprávania starších členov a pamätníkov obce hoci to nie je zdokumentované od ktorého roku bol založený zbor v Opinej pamätajú sa nato, keď ešte kone ťahali ručnú hasičskú striekačku, a vypomáhali pri požiaroch v obci alebo v okolitých dedinách. Hlavným cieľom dobrovoľného hasičského zboru je pomáhať a chrániť majetok obce a občanov pred požiarmi a živelnými pohromami. Ako to vyplýva z hesla DHZ: ,, Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“

Tak ako aj doba sa vyvíja tak aj členovia DHZ niektorí odchádzajú, menia sa funkcie, nový členovia sa prihlasujú do DHZ. Až rok 1996 po nástupe nového starostu Imrich Taiša sa zvolilo nové vedenie DHZ Opiná na čele s predsedom Petrom Vajdom, ktoré pracuje až doposiaľ. Teraz dobrovoľný hasičský zbor Opiná má 25 členov a pracuje v tomto zložení:

  • Predseda: Vajda Peter
  • Veliteľ: Kajňak Milan, Ing.
  • Preventivár: Dama Štefan
  • Strojník: Petro Ľubomír, Ing.
  • Revízor: Taiš Imrich ml.

 

Dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastňuje na rôznych aktivitách obce a mimo nej, chráni obec pred požiarom a iných živelných pohromách. DHZ reprezentuje obce na rôznych súťažiach napr. Previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sa konajú každoročne, ďalej sa zúčastňuje rôznych pohárových súťaží či sú to denne alebo nočné súťaže hasičských zborov. Je zapojený aj do Okresnej hasičskej ligy, na týchto súťažiach dosahuje aj pekné výsledky ako napr.:

  • 3. miesto OK PP DHZ v Bidovciach
  • 2. Miesto PP DHZ V Skároši
  • 3. Miesto OK PP DHZ v Kecerovciach

 

Trofeje z týchto podujatí zdobia starostovu miestnosť na obecnom úrade.

Z týchto aktivít to nie je len súťaženie, ale aj práca v obci ako brigády pri výstavbe kultúrnej miestnosti obce či pri obecnom cintoríne, alebo na vlastnom garáži pri obecnom úrade, ktorý slúži ako aj hasičská zbrojnica. Ďalej je to každoročná akcia dobrovoľného hasičského zboru posedenie pri Jánskej vatre s občanmi obce, alebo organizačné zabezpečovanie pri oslavách obce či pri akcií poľovnícke dni obce, taktiež výpomoc v susedných obciach pri podobných akciách.

Tak ako bolo spomenuté vyššie ,, Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“, tak aj dobrovoľný hasičský zbor vypomáhal pri zásahu HAZZ pri odstraňovaní požiaru rodinného domu, či požiaru stodoly, keď horel les, alebo povodni pri prietrži mračien. Ďalej DHZ pomáhal pri povodní aj mimo obec v obci Zdoba, keď v roku 2010 trápili povodne celé Slovensko. Dobrovoľný hasičský zbor Opiná hoci počtom obyvateľov malá obec snaží sa fungovať na báze pravej dobrovoľnosti a byť nápomocný obci a jej obyvateľom.

 

Milý Peter, Pri tejto príležitosti Ti blahoželám k povýšeniu a ďakujem za prácu predsedu DHZ v Opinej. Si vždy ochotný zanechať svoju často dôležitú prácu, prerušiť odpočinok a isť na pomoc tým, ktorých ohrozoval požiar, alebo živelná pohroma. Túto prácu vždy robíš bez nároku na odmenu. Zaslúžil si sa o to aby, „hasičstvo v Opinej“ nezaniklo. Je len na nás, aby sme s láskou pokračovali v tejto neľahkej ale nádhernej práci a odovzdali ju ďalším pokoleniam. Len potom si môžeme byť istí, že hasičstvo v Opinej nezanikne. Imrich Taiš, starosta obce.

 

гугл адвордс подбор ключевых словлобановский александр игоревичалександр лобановский харьков тени мейккупить мебельheavy world conferencefxcashcasino slotсветодиодные светильники производитель
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec