Projekty - rok 2009

Boli vypracované projekty :

  1. Slávnosti na panstve Kecerovce pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Opiná – schválený
  2. Projekt internet Antik – nepodporený
  3. Internet JUKO – nepodporený

1. Slávnosti na panstve Kecerovce pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Opiná – realizovaný.

Poskytnutá dotácia vo výške 2000,00 € Bol to dvojdňový maratón osláv konaný pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja počas, ktorého si Opinčania uctili svoju 780-ročnú jubilantku ležiacu v košickej kotline v doline rieky Olšavy. Oslavujúca oáza pokoja a oddychu je domovom pre 197 obyvateľov, ktorí sa aktívne podieľali pod taktovkou starostu Imricha Taiša na pokojnom a kultúrne bohatom priebehu osláv. Jubilantku prišiel pozdraviť predseda KSK JUDr,. Zdenko Trebuľa, predstaviteľa samosprávy , prednosta obvodného úradu RNDr. Ján Sabadoš, starostovia okolitých obci, rodáci, hostia sponzori a veľadôstojní páni farári, Radoslav Grega a Eugen Fejco.

2. Internet JUKO - realizovaný

Obec združila vlastné finančné prostriedky vo výške 158,04 € s obcami Prešovského okresu, a to obci: Tuhrina, Lučina a Červenica, na výstavbu stožiaru na pohorí Makovica pre zavedenie internetu do našej obce.

поиск по ключевым словам в googleникас ростов харьковсоздание электронного документооборота с помощью бесплатных программнаращивание ногтей материалыотказ от полиграфарозетка палаткаpavel pashkovколяски для куклыtop 10 free games online
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec