História

Obec Opiná

 

 

Obec Opiná leží v Košickej kotline v doline rieky Olšavy v nadmorskej výške 367m. Povrch chotára na pahorkatine a masívnej hornatine Slanských vrchov tvoria mladosť treťohorné usadeniny a sopečné horniny.

Obec sa prvý raz spomína v roku 1229. V štrnástom storočí patrila k panstvu Lipovec, okolo roku 1427 už Dobyovcom a mala 16 port a. Od 16. storočia Kecerovcom.
V roku 1567 mala 1a pol porty, so štyrmi želiarmi.
V roku 1578 mala 5 sedliakov a 6 želiarov
V roku 1598 11 domov.
V roku 1715 13 poddaných.
V roku 1787 30 domov a 301 obyvateľov.
V roku 1828 56 domov a 443 obyvateľov.

Obyvatelia pracovali ako roľníci, chovatelia dobytka, lesní robotníci. Obyvateľstvo veľmi utrpelo v rokoch stavovských povstaní. Populáciu nepriaznivo ovplyvnila morová epidémia na začiatku 18. storočia. Hospodárska a ekonomická situácia v krajine ma na svedomí migráciu obyvateľstva a to hlavne z dôvodu vyhľadávania lepšej pracovnej príležitosti. Dnes má obec 60 domov a 197 obyvateľov.

V obci sa nachádzajú kultúrne pamiatky Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Barbory, ktorý je kultúrnou pamiatkou. Bol postavený Kecerovcami a dokončený v 16. storočí ide o jednoloďovú stavbu s polygonálne uzavretými presbytérium, pristavenou sakristiou a do štítového priečelia stavanou vežou.

Vo vnútornom zariadení kostola sa nachádza obraz sv. Jána Nepomuckého, ľudová maľba z 19. storočia, obraz sv. Barbory patrónky, ktorej kostol je zasvätený. Epitaf Judity Kecerovej z roku 1614.

pomník Kecera a  epitaf

 

Vedľa kostola je umiestnený náhrobný kameň a Andreja II Kecera z roku 1635.

Na náhrobku bola objavená aj medená náhrobná tabuľa Anny Marie Kecerovej v roku 1966.

Evanjelický kostol

Je mladší pochádza z roku 1792. v roku 1807 bola prestavaná veža, ma klasicistickú pilastrovú úpravu z dvojitou podstrešnou rímsou a baňatú trojstupňovú prilbu. Oltár je neoklasicistickou stĺpovou architektúrou a ústredným obrazom na neba vstúpenie Pána od M. Jordána, pochádza roku 1927.

Kaštiel

Je kultúrnou pamiatkou, pochádza z roku 1589. ide o dvojpodlažnú blokovú jednotraktovú budovu s desaťosovou hlavnou fasádou. V miestnostiach sa zachovali krížové hrebierikové klenby zo 17. storočia. V kaštieli sa nachádza obraz grófky Veczejovej.

как узнать статистику запросов в гуглелобановский депутатдругие и рекомендуемые вамиобстановкапроизводство винаофициальный полигон сайткласс лобановскийкупить автохимиягидроаккумулятор
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec