Rok 2016

Aktuality rok 2016

 

Pozvánka :

           Poľovnícky deň v obci Opiná

Poľovnícke zduženie Lipová v spolupráci s OcÚ,

Vás pozývajú na poľovnícky deň, ktorý sa uskutoční

dňa 25.6.2016 o 15,00 hod. na nádvorí

Klubu dôchodcov a DHZ v Opinej

Kultúrny program : hrá a spieva skupina Duo Brutovský

Občerstvenie :  poľovnícky guľáš zdarma

 

 

 

 

 

Pozvánka – Vatra – jún 2016

Pozývame Vás na príjemné posedenie pri Vatre 25. 6. 2016 o 20,00 hod.

Miesto :  na lúke pri mlyne

Občerstvenie : opekačka s posedením pri hudbe

 

Výlet dôchodcov

Dňa 9. 8. 2016 sme pre seniorov usporiadali spoločný výlet mikrobusom do Bardejovských kúpeľov. V deň výletu bol horúci slnečný deň. Seniori navštívili kúpeľný dom OZÓN, v ktorom absolvovali procedúry podľa vlastného uváženia. Na spoločnom obede si pochutnali v reštaurácii u Poliaka. Cestou domov z liečebného prameňa si zobrali vodu a nakúpili kúpeľne oplátky. Cestou domov vládla dobrá nálada,  pri ktorej si aj zaspievali.

 

 

 

Rekonštrukcia mostu a cesty III. triedy.

V letných mesiacoch v obci prebehla rekonštrukcia mosta a cesty III. triedy, ktoré zrekonštruovala Slovenská správa ciest KSK. Za dokončené diela im patrí poďakovanie od občanov, ako aj celej motoristickej verejnosti.

 

 

 

 

Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi

Dňa 23.10.2016 sme usporiadali v spoločenskej miestnosti stretnutie s dôchodcami a jubilantmi. Na stretnutí nechýbala ani najstaršia občianka obce pani Alžbeta Stoklasová, ktorá dňa 6. 5. 2016 sa dožila 90 rokov. Po gratulácii a slávnostnom obede pokračoval kultúrny program, ktorý pre dôchodcov pripravila skupina Duo Brutovský z Družstevnej pri Hornáde.

 

 

Rekonštrukcia obecnej studne pri KD a DHZ

 

Rekonštrukcia studne v časti obce Vyhonisko

 

Čistenie potoka v časti obce Kalinove

 

 

Novoročný príhovor starostu obce

 

Vážení spoluobčania,

každoročne prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi, so známymi a vyslovujeme svoje želanie pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich všedných dní.

Rok 2016, ktorý sme prežili  v každodenných radostiach aj trápeniach, zostane už len v našich spomienkach a v našich osobných činoch.

V nastávajúcom roku 2017 v mene svojom, v mene spolupracovníkov a v mene poslancov obecného zastupiteľstva v Opinej, želám Vám čo najviac síl a šťastia v každodennom živote.

Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, pohody, nech vám robia radosť vaši potomkovia, a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.

 

Tak teda šťastný Nový rok 2017

вулкан слоты

никас ростов харьков

александр лобановский игоревич класс

отзывы топодин

тур в хорватию из спб

какой самый лучший ноутбук

стоимость лечения пародонтита

игрушки для детей 1 года

оборудование это

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec