Rok 2015

Aktuality - rok 2015

 

Pozemok

Kúpa pozemku pre výstavbu multifunkčného ihriska s umelým povrchom o rozmeroch 20 x 10 m.

 

Občania zamestnávaní na AČ a menšie obecné služby priložili ruku k dielu a celú plochu vyčistili a pripravili pre výstavbu ihriska.

 

Čistenie potoka

Vlastník potoka SVP Košice pristúpil so strojovou technikou k vyčisteniu potoka na ulici Hušták

 

Pri čistení potoka boli nápomocní aj občania obce zamestnávaní na AČ a menšie obecné služby

  

Rekonštrukčné práce na budove OcÚ

Pre lepší prístup k údržbe a kontrole komína do budovy OcÚ boli namontované stropné schody

 

Úprava skladu OcÚ

Na sklade bola prevedená výmena vchodových dverí za bezpečnostné a výroba regálov pre skladovanie požadovaného materiálu.

 

Výsadba zelene

Vedľa malého kompostoviska bolo vysadených 75 tují ako živý plot. Mali krátku trvácnosť, po dvoch týždňoch zlodeji tuje premiestnili.

 

Občania zamestnávaní na AČ a menšie obecné služby prispeli k čisteniu verejného priestranstva obce, k maľbe oplotenia klubu dôchodcov, budovy OcÚ a oplotenia oddychovej zóny.

 

 

 

Výlet dôchodcov

Obecný úrad v spolupráci s klubom dôchodcov v mesiaci august usporiadali jednodňový výlet do Vyšných Ružbách.

 

 

Stretnutie s dôchodcami

V mesiaci október sme usporiadali stretnutie s dôchodcami a jubilantmi obce. Po gratulácií a slávnostnom obede o kultúrny program sa postarala skupina Tuhrinčanka.

 

 

 

 Stretnutie dôchodcov a jubilantov október 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

как посмотреть статистику сайта в google

fbconsult отзывы

лобановский депутат

сип цена

александр лобановский

translating chinese to english

page translator

камин встроенный

укладка фанеры цена за м2

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec