Projekty - rok 2008

Boli vypracované projekty :

  1. Rekonštrukcia obecného rozhlasu – bezdrôtový – schválený
  2. Rekonštrukcia studničky v rómskej osade – schválený
  3. Rekonštrukcia oplotenia verejného cintorína a výsadba zelene – nepodporený

1. Rekonštrukcia obecného rozhlasu – BEROS – realizovaný.

Poskytnutá dotácia vo výške 139.000,00 Sk Spolufinancovanie obce 66.640,00 Sk Celkom 205.640,00 Sk

Realizáciu projektu vykonala firma MK Hlas – Sedlák, Sabinov.

2. Rekonštrukcia studničky v rómskej osade – realizovaný.

Poskytnutá dotácia vo výške 140.000,00 Sk

Spolufinancovanie obce 7.000,00 Sk Celkom 147.000,00 Sk

Realizáciu projektu vykonala firma : Ing. Mária Szekeressová

3. Rekonštrukcia oplotenia verejného cintorína a výsadba zelene – realizovaný.

Bola vykonaná z vlastných finančných prostriedkov obce vo výške 120.000,00 Sk

Realizácia projektu bola vykonaná svojpomocne.

 

светильникилобановский александр фотоcrm систематоподин отзывымунтян владимир колледжотзовиктенисаксессуары для куколреставрация паркета
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec