Projekty - rok 2010

Boli vypracované projekty :

  1. Malá ČOV pre OcÚ – nepodporený
  2. Odkúpenie rodinného domu pre Klub dôchodcov a DHZ – nepodporený

Dňa 17. 3. 2010 bol v obci založený klub dôchodcov.
Za predsedu bola zvolená: pani Alžbeta Sabolová
Podpredseda: pán Imrich Géczy
Pokladník: pani Jolana Porubská.

1.Odkúpenie rodinného domu pre Klub dôchodcov a DHZ - realizovaný.

Obecný úrad z vlastných finančných prostriedkov zakúpil rodinný dom v hodnote 1.880,00 €

игры игровые автоматы играть бесплатноработа никасвнедрение bi системинтернет магазинspanish websiteцветные стрелкикисточкиевроремонт фотошпионски штучки
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec