Pozemkové spoločenstvá Opiná

Pozemkové_spoločenstvá

Web stránka pozemkových spoločenstiev Opiná:
https://pozemkovespolocenstva.webnode.sk/

 

 

 

O Z N A M

V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6.3.2020 o prijatých opatreniach a zamedzenia šírenia koronavírusu na území Slovenskej republiky, zasadnutie VVZ PS Urbariát a Verecina so sídlom Opiná,  ktoré bolo zvolané na deň 22.3.2020 (nedeľa)     

  sa odkladá  na neurčito.

Oznámenie o znovu konaní zasadnutia VVZ PS Urbariát a Verecina Opiná, bude oznámené členom PS poštou ale aj cestou web stránky.

Ďakujeme za pochopenie. 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec