Rok 2017

Projekty 2017

Projekty

 

 Rok 2017

Boli zrealizované tieto projekty:

1.      Rekonštrukcia kostola svätej Barbory, filálka Opiná.

Obecný úrad v spolupráci so správcom farnosti Kecerovce pánom farárom ThLic. Františkom Slovákom, vypracovali zámer projektu na rekonštrukciu exteriéru kultúrnej pamiatky Rímsko-katolíckeho kostola. Ide o gotický kostol svätej Barbory – patrónky baníkov, zaradený do kultúrnych pamiatok. Už v 14. Storočí začínal rozvoj baníctva v oblasti Dubníka - Červenica. Tento projekt bol schválený a v prvom polroku 2017 bola zrealizovaná rekonštrukcia kultúrnej pamiatky.

 

Projekt bol finančne podporený MF SR a veriacimi z obe Opiná, Kecerovský Lipovec a Kecerovce. Ďakujeme za finančnú pomoc.

 

2.      Prevencia kriminality a zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom kamerového systému.

Obec vypracovala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality a zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom kamerového systému. Žiadosť bola schválená a projekt bol zrealizovaný.

 

Cieľom projektového zámeru je zabezpečenie prevencie voči páchaniu kriminality a inej spoločenskej činnosti v obci.

Projekt bol finančne podporený radou vlády SR pre prevenciu kriminality.

 

3.      Pokládka dlažby pred vstupom do budovy OcÚ a spoločenskej miestnosti.

Pre bezpečnosť osôb a klientov pri návšteve OcÚ a spoločenskej miestnosti, obec zrekonštruovala pochôdznu plochu kamennou dlažbou, ktorá je protišmyková a bezpečnejšia aj za nepriaznivého počasia.

Projekt bol financovaný obcou.

 

 

4.      Osvetlenie verejného priestranstva cintorína solárnymi svietidlami – nebol podporený

 

Obec nevylučuje že tento projekt upraví a podľa dôležitosti iných projektov bude sa znovu uchádzať o získanie finančných prostriedkov. Projekt bude rozšírený o bezpečnostné kamery, ktoré napomôžu odhaliť vandalov poškodzujúci vandalov na cintoríne.

 

5.      Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom o rozmeroch 20 x 10 m.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na multifunkčné ihrisko pre rok 2017 PPA zrušila. Dňa 31.5.2017 bola vyhlásená nová výzva 7.5. na multifunkčné ihriska. Obec prepracovala a podala znovu žiadosť o nenávratný finančný príspevok na multifunkčné ihrisko pre rok 2018. Ide o ihrisko s umelým povrchom o rozmeroch 20 x 10 m, kde na plochu ihriska bude položený umelý trávnik s krémovým vsypom o výške vlákna 15 mm v kombinácií červená a zelená farba. Obec pre realizáciu multifunkčného ihriska zakúpila pozemok. Čakáme na schválenie projektu.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec