Zmluvy 2016

Zmluvy 2016

 

Číslo  Názov zmluvného partnera  Predmet zmluvy  Zmluva 
      uzatvorená dňa
1 Sociálna poisťovňa Bratislava  Zmluva o poskytovaní el. služieb 26.01.2016
    SHR na území obce  
2 Ministerstvo vnútra SR, Drieňova 22 Zmluva o výpožičke požiarneho 21.01.2016
  82626 Bratislava  vozíka   
3 Východoslovenská distribúčna Zmluva o poskytovaní služieb 03.03.2016
  Mlynská, Košice elektrickej energie pre OcÚ  
4 Ministerstvo financií SR Zateplenie stropu na budove OcU 22.03.2016
       
5 Zdravotná poisťovňa Dôvera  Zmluva o poskytovaní el. služieb  05.05.2016
       
6 Natur-Pack Zmluva o odvoze odpadu  27.05.2016
       
7 Dodatok k zmluve M. Kačanek  Výrub stromov pod elektrickým  14.06.2016
  Stará Ľubovňa vedením v katastri obce Opiná  
8 Denisa Hricova EL-DEN-Slovakia  Zmluva na zhotovenie autobusovej 22.08.2016
    zastávky   
9 POD - Tajovského 28, Banská Bystrica Revitalizácia verejného priestranstva 19.09.2016
    cintorína v obci Opiná  
10 DataCentrum elektronizácie územ. Zmluva o poskytovaní elektronických  30.12.2016
  samosprávy DEUS, Bratislava  služieb   
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec